Kişisel verilerin korunması için işbirliğine imza attılar

Rekabet Kurulu’ndan yapılan açıklamada, Kişisel Verileri Koruma Kurulu ile protokol imzaladığını duyurdu.

Yapılan açıklamada, veriye dayalı teknolojiler ile dijital ekonomiyi destekleyen çok sayıda ve çeşitte ürün/hizmet geliştiğine vurgu yapılarak, ” Ancak büyük veri teknolojileri ile kişisel verilerin giderek artan bir şekilde işlenmesi, rekabetin ve kişisel verilerin korunması bakımından önemli endişeler uyandırabilmektedir. Zira teşebbüslerin stratejileri hem kişisel verilerin gizliliğine hem de etkin rekabetin tesisine halel getirecek şekilde kurgulanabilmekte ve/veya uygulamaya geçirilebilmektedir. Aynı anda hem rekabet hukuku hem de veri koruma hukuku uygulamasına tesir eden bu ilişki, ilgili otoriteler arasındaki iş birliğini kaçınılmaz hale getirmiştir. ” denildi.

BİRLİKTE HAREKET EDECEĞİZ

Aktif ve etkin bir düzenleyici ortamın sağlanabilmesi amacıyla imzalanan protokolde, iki tarafında görev alanına giren, hızlı ve etkin müdahale edilmemesi halinde ‘telafi edilemez’ zararlara yol acabilecek nitelikte alanlarda ortak çalışılacağı belirtildi. İşbirliği çerçevesinde, özellikledijital pazarlarda kişisel verilerin ve rekabetin korunması bakımından kullanıcılar nezdinde farkındalığı artırmak ve her iki hukuk alanını da ilgilendiren uygulamalar bakımından teşebbüslere ortak mesaj iletmek amacıyla her iki kurumun işbirliğiyle raporlar yayımlanacağı da kaydedildi. Protokolle birlitkte sektörde etkin rekabetin tesis edilmesi ve tüketicilerin kişisel verileri üzerindeki kontrolünün güçlendirilmesi hedefleniyor.

patronlardunyasi.com

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x